services penalty recoveryover

טיפול באתרים שנענשו על ידי גוגל וסולקו מתוצאות החיפוש

גוגל "העניש" לך את האתר? סילק אותך מתוצאות החיפוש? אנחנו נעזור לאתר שלך להתאושש ולמעשה נוציא את האתר "מהעונש" של גוגל.

עונש של מנוע החיפוש גוגל גורם להגבלת תנועת לקוחות לאתר ולפגיעה ברווחיות העסק.

בגרף המוצג בתמונה ניתן להבחין כיצד אתר איבד לקוחות כתוצאה מהענישה של גוגל ובהתאוששות שלו לאחר פעולות הקידום שביצעו מומחי חברתנו, שאפשרו להשיב את האתר למצבו התקין ולהחזיר אליו את תנועת הלקוחות.

להלן התהליך שאנו מבצעים עבור אתרים כמו שלך כאשר נדרשת התאוששות האתר לאחר עונש של גוגל. איננו עוסקים בניחושים. אנו פועלים במקצועיות על מנת לספק את הסיכוי הטוב ביותר לתהליך השיקום של האתר.

אבחון עונש/ים של גוגל

תכנית הבראה מענישה של גוגל

החזרת האתר לתוצאות החיפוש

אבחון עונש/ים של גוגל

הצעד הראשון בכל תהליך התקשרות לצורך שיקום האתר הוא אבחון הבעייה. זאת מכיוון שעל מנת להחליט איך להתאושש אחרי העונש של גוגל ובאילו טכניקות קידום לבחור, יש לזהות את סוג העונש המשפיע על האתר, אם ענישה ידנית או ענישה לאחר עדכוני גוגל - פנדה ופינגווין.

עונשים ידניים של גוגל הם בדרך כלל הקלים ביותר לאבחון, מכיוון שגוגל שולחים לבעלי האתר הודעה, דרך כלי מנהלי אתרים של גוגל, על פעולת ענישה ידנית. את פנדה ופינגווין יכול לאבחן איש קידום אתרים מקצועי. עונשים אלה מאובחנים בעיקר לאחר עדכונים גדולים של גוגל. ענישת פינגווין מזוהה כאשר בפרק זמן קצר מתרחשת ירידה תלולה בתנועת החיפוש האורגני לאתר. פנדה מציג אף הוא ירידה בתנועה, המאובחנת לאורך זמן.

Effective Copyrighting

תכנית הבראה מענישה של גוגל

לאחר ניתוח נתוני SEO, שמאפשר לזהות את סוג הענישה שהוטלה על האתר, אנו מפתחים תכנית הבראה מקיפה. תכנית זו מתווה את הצעדים שלדעתנו יש לבצע על מנת לבטל את השפעת הענישה של גוגל. צעדים אלה כוללים הסרה או חסימה של קישורים נכנסים, או שינויים משמעותיים בתכני האתר, כולל הסרה והוספה של תכנים, או אינדוקס או חסימת תכנים, בהתאם לצורך.

לחברתנו רקורד מצויין באבחון מצבי ענישת אתרים ובפיתוח תכניות הבראה המאפשרות לשקם את התנועה האורגנית לאתר. אם לדעתך התנועה האורגנית לאתרכם נפגעה כתוצאה מענישת גוגל, פנה אל "SEO analytics" לאבחון הגורמים לבעיות התנועה ולהשבתו של האתר לתפקודו המלא.

אם לדעתך האתר נפגע, או נראה שנפגע כתוצאה מעונש המשפיע באופן שלילי על תנועת החיפוש האורגני לאתרך, פנה אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר לקבלת עזרה לשיקום האתר.

בדיקת הסיבה לענישה

עבודה מול גוגל

עבודה על האתר וברשת

הוצאת האתר מענישה

חברת SEO-Analytic מתעדכנת ומתחדשת בכל האמצעים שיעזרו להוציא אתרים מענישת גוגל! פנו אלינו ואנחנו נעזור לאתר שלכם להתאושש מהענישה ולחזור לתוצאות החיפוש

ספר לנו אודות הפרויקט שלך והתחל את השינוי

תן לנו לעזור לך לקדם את העסק שלך ברחבי רשת האינטרנט